Trường Mầm non Thụy Sơn

I./QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Trường Mầm non Thụy Sơn được thành lập từ năm 1960, là một xã nằm xa trung tâm huyện Thái Thụy, cuộc sống của người dân chủ yếu là nghê nông nghiệp.

 

                Ngay từ những ngày đầu thành lập trường được phân chia làm hai trường: Trường nhà trẻ và trường mẫu giáo. Cơ sở vật chất của nhà trường 100% là nhà cấp 4 chật trội, ẩm thấp. Cán bộ giáo viên hầu như chưa qua trường lớp đào tạo. Qua quá trính phát triển cơ sở vật chất được cải tạo sửa chữa và nâng cấp dần. Đội ngũ cán bộ giáo viên cũng tăng lên về số lượng và chất lượng. Đến năm 1999, hai trường nhà trẻ và mẫu giáo sát nhập thành trường mâm non Thụy Sơn.

Từ năm 2005 đến nay được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trường mầm non được xây dựng tập trung thành 3 điểm với 16 phòng học kiên cố và công trin hf vệ sinh tự hoại , khép kín. Cơ sở vật chất của nhà trường tuy không xây dựng tập trung thành một điểm nhưng đã khang trang, sạch đẹp, các khu đều có sân chơi, đồ chơi ngoài trời, các trang thiết bị ... đảm bảo cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới của nhà trường được thuận lơi.

II./ THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ

 

1. Cán bộ quản lý

 

 

 

 

STT

 

 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 

ẢNH

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Họ và tên : Đặng Thị Thu Hường 

Chức vụ: Hiệu trưởng- Bí thư chi bộ trường MN

Ngày tháng năm sinh: ngày 29 tháng 10 năm 1977

Nơi ĐKHKTT: Thụy Phong  – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0985162112

Ngày vào Đảng: 14/12/1998

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung

Địa chỉ Mail: thuhuong291077@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Họ và tên : Nguyễn Thị Chiến

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng- Phó bí thư chi bộ

Ngày tháng năm sinh: ngày 16 tháng 08 năm 1966

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01689504461

Ngày vào Đảng:  6/7/2001

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nuôi dưỡng

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Họ và tên : Khúc Thị Hằng

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: ngày 05 tháng 11 năm 1981

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại :  0986346686

Ngày vào Đảng:  28/6/2003

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chuyên môn

Địa chỉ Mail: hangkhuc966@gmail.com

 

 

2.Tổ văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Họ và tên : Đỗ Thị Thu Hà

Chức vụ: Kế toán

Ngày tháng năm sinh: ngày 10 tháng 05 năm 1984

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0977233159

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐKTKT CN I

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách kế toán

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Họ và tên : Nguyễn Thu Hòa 

Chức vụ: Thủ quỹ

Ngày tháng năm sinh: ngày 12 tháng 10 năm 1991

Nơi ĐKHKTT: Diêm điền  – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0989795591

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được giao: Thủ quỹ

Địa chỉ Mail: thuhoa247@gmail.com

 

 

 

 

3. Danh sách tổ nhà trẻ

 

 

 

STT

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

ẢNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Họ và tên : Khúc Thị Thủy

Chức vụ: Khối trưởng NT- Bí thư đoàn trường

Ngày tháng năm sinh: ngày 06 tháng 09 năm 1979

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01689032316

Ngày vào Đảng:  5/4/2004

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 25-36 tháng

Địa chỉ Mail:

 

 

2

Họ và tên : Lê Thu Hường

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 20 tháng 10 năm 1981

Nơi ĐKHKTT: Minh Tiến- Trấn Yên- Yên Bái

Điện thoại : 0984156012

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 25-36 tháng

Địa chỉ Mail:

 

 

3

Họ và tên : Phạm Thị Loan

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 14 tháng 02 năm 1966

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01628743847

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 25-36 tháng

Địa chỉ Mail:

 

 

4

Họ và tên : Đặng Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày  tháng    năm

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01644004110

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 25-36 tháng

Địa chỉ Mail:

 

 

5

Họ và tên : Lê Thị Ngọc

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 20 tháng 10 năm 1966

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01658796856

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 25-36 tháng

Địa chỉ Mail:

 

 

6

Họ và tên : Tạ Thị Huyền

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 01  tháng 07 năm 1989

Nơi ĐKHKTT: Thái Hoà– Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01696726475

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 25-36 tháng

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Họ và tên : Đặng Thị Xiết

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 21 tháng  08  năm 1961

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01693716022

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 19-24 tháng

Địa chỉ Mail:

 

 

8

Họ và tên : Đặng Thị Lan

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 20 tháng 02   năm 1987

Nơi ĐKHKTT:  Đông Trà – Tiền Hải – Thái Bình

Điện thoại : 0977965981

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐ Hoạ

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 19-24 tháng

Địa chỉ Mail:

 

 

4. Danh sách tổ mẫu giáo

 

 

STT

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

ẢNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Họ và tên : Đặng Thị Bích

Chức vụ: Khối trưởng 5 tuổi

Ngày tháng năm sinh: ngày 20 tháng 09 năm 1975

Nơi ĐKHKTT: Thụy phong – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01695230895

Ngày vào Đảng:  5/7/2004

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ Trách lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Họ và tên : Nguyễn Thị Cẩm

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 10 tháng  03 năm 1982

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0984748099

Ngày vào Đảng:  14/4/2005

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách Lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Họ và tên : Bùi Thị Luyến

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày  02 tháng  04  năm 1983

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0965096284

Ngày vào Đảng:  5/2/2010

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách Lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

4

Họ và tên : Nguyễn Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 20 tháng  11  năm 1982

Nơi ĐKHKTT: Thụy Sơn- Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0963118892

Ngày vào Đảng: 

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách Lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Họ và tên : Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên- Chủ tịch công đoàn

Ngày tháng năm sinh: ngày 01 tháng 10 năm 1980

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại :  01683338319

Ngày vào Đảng:  5/11/2007

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

6

Họ và tên : Nguyễn Thị Thái

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 16 tháng 07 năm 1975

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0974735889

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Họ và tên : Ngô Thị Thương

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 20 tháng 04 năm 1983

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0976261339

Ngày vào Đảng:  5/1/2004

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

8

Họ và tên : Ngô Thị Đậm

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 22 tháng 12 năm 1965

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01657304336

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Họ và tên : Nguyễn Thị Vân Kiều

Chức vụ: Khối trưởng 4 tuổi

Ngày tháng năm sinh: ngày 14 tháng 04 năm 1975

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01665405075

Ngày vào Đảng:  26/12/2001

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 4 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Họ và tên : Nguyễn Thị Dương

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 11 tháng 10 năm 1987

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại :  01674751558

Ngày vào Đảng:  2/1/2013

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 4 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Họ và tên : Ngô Thị Thư

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 09 tháng 03 năm 1989

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01644816214

Ngày vào Đảng:  2/1/2013

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 4 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

12

Họ và tên : Nguyễn Thị Thật

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 20 tháng 10năm 1985

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0987924963

Ngày vào Đảng: 

Trình độ chuyên môn: TCSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 4 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Họ và tên : Nguyễn Thị Sen

Chức vụ: Khối trưởng 3 tuổi

Ngày tháng năm sinh: ngày 02 tháng 01 năm 1982

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại :  01685138942

Ngày vào Đảng:  5/4/2004

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 3 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Họ và tên : Lê Thị Bắc

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 22 tháng 01 năm 1962

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại :

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách đứng lớp

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Họ và tên : Nguyễn Thị Nghiên

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 21 tháng 01 năm 1969

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01638364834

Ngày vào Đảng:  7/1/2006

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 3 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Họ và tên : Bùi Thị Hằng

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 20 tháng 06 năm 1959

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0985723801

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 3 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Họ và tên : Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 18 tháng 06 năm 1992

Nơi ĐKHKTT: Tùng Bá - Vị Xuyên- Hà Giang

Điện thoại : 01633407080

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 3 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

5. Tổ nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Họ và tên : Đặng Thị Nhẹn

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 16 tháng 03 năm 1959

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0949781800

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nuôi mẫu giáo

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Họ và tên : Đỗ Thị Miến

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày11 tháng 10 năm 1969

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0988332356

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nuôi mẫu giáo

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Họ và tên : Nguyễn Thị Hương

Chức vụ:  Cô nuôi

Ngày tháng năm sinh: ngày 3 tháng 03 năm 1983

Nơi ĐKHKTT: Thị trấn Tây Đằng- Ba Vì- Hà Tây

Điện thoại : 0976239648

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nuôi  nhà trẻ

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Họ và tên : Đỗ Thị Ngoãn

Chức vụ: Cô nuôi

Ngày tháng năm sinh: ngày 13 tháng 02 năm 1962

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0926182436

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nuôi  nhà trẻ

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Họ và tên : Bùi Thị Thúy

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: ngày 01 tháng 02 năm 1959

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại :

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nuôi mẫu giáo

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Họ và tên : Khúc Thị Rồi

Chức vụ: Cô nuôi

Ngày tháng năm sinh: ngày 31 tháng 10 năm 1968

Nơi ĐKHKTT: Thụy sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0977106292

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nuôi nhà trẻ

Địa chỉ Mail: