Ngày 12 tháng 1 năm 2019. Tại trường mầm non Thụy Sơn chi bộ Trường Mầm non Thụy Sơn tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2010-2022.
Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí  Đỗ Xuân Thược - Bí thư  Đảng ủy xã đã đánh giá một số mặt ưu điểm, hạn chế về công tác lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ qua và đồng chí chỉ đạo giao một số nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ mới.
  Đại hội cơ bản nhất trí và tán thành Báo cáo của Ban chi ủy về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất giáo dục toàn diện trong nhà trường góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ.
Đại hội thống nhất cao các nội dung mà Ban chi uỷ chi bộ đã trình bày và tiếp thu các ý kiến phát biểu của đảng viên và lãnh đạo cấp trên.
             Đại hội đã bầu ra 3 Đ/c vào BCH chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022:

                1. Đ/ c: Đặng Thị Thu Hường - Bí thư chi bộ
                2. Đ/c: Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư chi bộ
                3. Đ/c: Ngô Thị Thương - Ủy Viên
Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội: