TRƯỜNG MẦM NON THỤY SƠN NĂM HỌC 2018-2019

Trường Mầm non Thụy Sơn trực thuộc quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Là trường thuộc khu vực nông thôn nằm cách xa trung tâm huyện. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu là làm nông nghiệp. Địa bàn dân cư nằm rải rác ở các thôn với tổng dân số 8.600. Số hộ khẩu 2.500.

Trường mầm non của xã được thành lập từ tháng 8 năm 1960 với nhiều điểm trường. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương nên đến nay nhà trường đã xây tập trung tại 3 điểm trường đặt ở trung tâm Thôn Nhạo Sơn, thôn Thượng Phúc, Thôn Hạ Đồng.

 Năm học 2018 - 2019 trường có tổng số 17 nhóm lớp (5 nhóm trẻ và 12 lớp mẫu giáo). Tổng số học sinh 495 cháu, CBGV- NV nhà trường 40. Trình độ CBGV- NV đạt chuẩn 100%, trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm học 2015-2016 .

Nhà trường có chi bộ Đảng gồm 20 Đảng viên, có các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Hội đồng trường, Hội cha mẹ học sinh... hoạt động một cách có hiệu quả vì vậy nên đã thúc đẩy chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

 Cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia, các hoạt động trong nhà trường luôn được thực hiện một cách nghiêm túc, có nền nếp. Nhà trường phối kết hợp chặt chẽ với gia đình, xã hội tổ chức các hoạt động của nhà trường. Vì vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng tiến bộ. Với kết quả trên uy tín nhà trường ngày càng được nâng cao, vị thế của nhà trường ngày càng được khẳng định là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh đưa con đến học.

Nhà trường có chi bộ Đảng gồm 20 Đảng viên, có các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Hội đồng trường, Hội cha mẹ học sinh... hoạt động một cách có hiệu quả vì vậy nên đã thúc đẩy chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

 Cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia, các hoạt động trong nhà trường luôn được thực hiện một cách nghiêm túc, có nền nếp. Nhà trường phối kết hợp chặt chẽ với gia đình, xã hội tổ chức các hoạt động của nhà trường. Vì vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng tiến bộ. Với kết quả trên uy tín nhà trường ngày càng được nâng cao, vị thế của nhà trường ngày càng được khẳng định là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh đưa con đến môi trường học tập.