Hiến máu nhân đạo - Một nghĩa cử cao đẹpHiểu được ý nghĩa sâu sắc của phong trào "Hiến máu nhân đạo" là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách" của người dân Việt Nam.
Hiến máu nhân đạo - Một nghĩa cử cao đẹp

Hiểu được ý nghĩa sâu sắc của phong trào "Hiến máu nhân đạo" là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách" của người dân Việt Nam.


 

Hiến máu nhân đạo - Một nghĩa cử cao đẹp

 

Hiểu được ý nghĩa sâu sắc của phong trào “Hiến máu nhân đạo” là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam.

                                           
Sáng ngày 06/10/2017, các  Cán bộ giáo viên trường Mầm non Thụy Sơn đã tập trung từ rất sớm tại Trung tâm văn hóa chính trị Huyện Thái Thụy để được tư vấn, kiểm tra sức khoẻ và làm các thủ tục để được tham gia hiến máu. 

     Đây cũng chính là một trong những hoạt động nhân đạo có ý nghĩa thường xuyên được  cán bộ giáo viên trường Mầm non Thụy Sơn hưởng ứng và tham gia rất tích cực. Có những bạn đã tham gia rất nhiều lần.
 Cán bộ giáo viên trường Mầm non Thụy Sơn rất hạnh phúc khi biết chắc chắn rằng đâu đó trên cuộc đời này, dòng máu của ta đang hòa chung vào sự sống, vào nhịp thở của một vài người đã từng được ta cứu sống, hạnh phúc khi được chia sẽ và hạnh phúc khi biết ta vừa làm được một điều có ích cho xã hội, cho cuộc đời. 
Qua đó, cho thấy phong trào “Hiến máu nhân đạo” đã ngày càng trở thành một việc làm có ý nghĩa hết sức cao đẹp, thể hiện rõ tính nhân văn cao cả, là tiếng nói lương tâm, là tình cảm của con người với con người được xã hội tôn vinh. Những giọt máu tình nguyện hiến dâng sẽ đem lại sự sống cho những người kém may mắn, mang đến niềm tin, niềm hy vọng cho sự sống của con người.

Hy vọng thông qua ngày hiến máu nhân đạo này, càng ngày có càng nhiều người, nhiều thành phần xã hội hiểu biết và hiểu đúng hơn về hiến máu nhân đạo, nhiều cơ quan đoàn thể cùng tham gia hiến máu nhân đạo và vận động hiến máu tình nguyện, để bệnh viện và bệnh nhân không còn phải khổ vì thiếu máu cho điều trị.

Một số hình ảnh tại buổi hiến máu