Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2018 tại Trường Mầm non Thụy Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019 trong không khí phấn khởi, trang trọng, nghiêm túc. Hội nghị đã diễn ra với sự hiện diện và tham gia của toàn thể cán bộ giáo viên - công nhân viên trong nhà trường. Đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo địa phương, các ông bà Ban đại diện hội cha mẹ học sinh.
Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2018 tại Trường Mầm non Thụy Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019 trong không khí phấn khởi, trang trọng, nghiêm túc. Hội nghị đã diễn ra với sự hiện diện và tham gia của toàn thể cán bộ giáo viên - công nhân viên trong nhà trường. Đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo địa phương, các ông bà Ban đại diện hội cha mẹ học sinh.


            Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Thị Thu Hường hiệu trưởng nhà trường thông qua kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Bản kế hoạch đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cùng với các giải pháp cần có để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học này.        

         Thay mặt tập thể cán bộ giáo viên trong trường,đồng chí Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch công đoàn thông qua trước hội nghị kế hoạch công tác công đoàn năm 2018 - 2019. Trên tinh thần dân chủ, đổi mới và quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm  học 2018 - 2019, tại Hội nghị 100% CB,GV,NV nhất trí cao với các bản báo cáo và phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp năm học 2018-2019.

           Hội nghị đã tiến hành thảo luận với tinh thần nghiêm túc, mang tính xây dựng cao. Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học.

 Trong phần thảo luận toàn thể CB,GV, NV trong trường đã sôi nổi tham gia góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trong nhà trường. Mỗi ý kiến đưa ra đều được tổng hợp, thảo luận để đưa vào bản kế hoạch của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng GDMN của nhà trường đi lên theo hướng phát triển bền vững. Quá trình thảo luận của toàn thể CB,GV, NV trong nhà trường đã phát huy được tính dân chủ, khách quan và tinh thần trách nhiệm; xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết vững mạnh về mọi mặt.

          Hội nghị đã được lắng nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Xuân Trường – Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Ông đã có những ý kiến đóng góp và động viên tập thể CB,GV, NV mang hết tâm huyết nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo của mỗi CB,GV,NV quyết tâm phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu của  năm học 2018-2019.

          Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị: