Trường mầm non Thụy Sơn tổ chức thành công chuyên đề đổi mới phương pháp giáo dục thông qua hoạt động trải nghiệm và ứng dụng mô hình Stem. Sáng ngày 27/ 10/2021 cô giáo Bùi Thị Luyến + Đặng Thị Bích đã tham gia dạy
chuyên đề cấp cụm. 

Đề tài “Bé với số 4” - Lĩnh vực phát triển nhân thức.
Sau đây là 1 số hình ảnh của tiết dạy