Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 554
Năm 2021 : 8.832

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu  năm 2021 của trường Mầm non Thụy Sơn (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm, bộ phận tài vụ, công chức, viên chức, người lao động liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Ngày ban hành:
12/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực